sport en spel voor ieder schoolkind

Speel & Beweegpauze

Tijdens de pauze zorgt Sportivate ervoor dat kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met allerlei leuke sport-, spelactiviteiten. Zo wordt de pauze voor iedereen een feest. En dit blijft zo als wij vaker zijn geweest. 

De Sportivator richt het schoolplein in met activiteiten. Tijdens de Speel en Beweegpauze activeren en stimuleren zij het kind en coachen tegelijkertijd om tot zelfstandig spel te komen. Een stapje naar voren om er later twee achteruit te zetten, zodat het kind de ruimte krijgt om vrij te spelen. En doordat wij de pauze in zijn geheel verzorgen, ontzorgen wij de pleinwacht of docent.  

Met een enkele Speel en Beweegpauze kunnen wij impact maken, maar wij gaan verder en transformeren het speelklimaat van een klas. Omdat elk kind anders is en zo ook elke school hebben wij een vijfstappenplan ontwikkeld om te komen tot de mooiste samenwerking met een school

Video afspelen over Sportivate-sportieve-pedagoog

5 stappen

STAP 1 – Verkenning
Stap één vindt plaats tussen een school de organisatie Sportivate. De school kampt met een vraag. De huidige situatie kent verschillende invullingen zoals frozen, passief, kinderen spelen niet meer of meer beleving gewenst. Er is op speelgebied een behoefte aan een katalysator om het speelklimaat weer op gang te krijgen.

STAP 2 – Samenwerking
Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de katalysator ingezet gaat worden. Sportivate gaat hiervoor zorgen en selecteert een Sportivator.

STAP 3 – Vertrekpunt
Na de eerste kennismaking waarbij de groep tot beweging is gekomen moeten de spelregels tot uitvoering gaan komen. De veiligheid en structuur moet de overhand gaan krijgen waarbij niet 20% van de groep tot spel komt maar de gewenste 70-80%.

STAP 4 – Begeleiden
Het proces is daar waar de “grote kinderen” een stapje achteruit gaan doen. De veiligheid en structuur is voor zowel de Sportivator als de school merkbaar onder de kinderen en de schijnwerper kan zich gecontroleerd gaan bewegen van de Sportivator naar de kinderen. De kerntaak van de Sportivator zal naast het organiseren en faciliteren ook controleren en ondersteunen gaan worden.

STAP 5 – Zelf doen
De Sportivator hoeft nog maar met een minimaal aantal interventies te dealen. De focus gaat nu echt liggen op de omgang van de kinderen. Het is aan de “grote kinderen” om ruimte te geven aan het spelen en bewegen en daarin mee te participeren. Het stimuleren, motiveren en activeren van de kinderen is niet meer nodig.

aanVraag een speel- en beweegpauze

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een aanmelding, vraag, samenwerking of meer informatie. Bel 033-7200401 (maandag t/m vrijdag van 9:00 -17:00) of stuur een Whatsapp bericht.

Of loop bij ons naar binnen Disketteweg 1, 3821 AR Amersfoort

    vergaderruimte boeken

    Vul de onderstaande gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om de vergadering in onze agenda te reserveren of een arrangement met je samen te stellen. Wij hebben er zin in!