Wat is spelen?

  • Spelen is ontwikkelen
  • Spelen gebeurt vanuit intrinsieke motivatie
  • Spelen is een eigen expressie van de indrukken die kinderen opdoen
  • Spelen is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind in een wereld die nog alles kan blijken te zijn.

Welke kenmerken heeft vrij spel

  • Hoge betrokkenheid
  • Regels die je samen overeenkomt
  • In spel zitten vrijheidsgraden. Spel is een open activiteit, waarin ruimte voor ieders eigen invulling nodig is. Keuzes, initiatieven, interpretaties, bedoelingen…

Dus wanneer je voldoende ruimte hebt voor eigen initiatief en eigen ontplooiingsmogelijkheden, ben je aan het spelen. Dit is ook een mooie manier om naar je eigen werk te kijken: ben jij genoeg aan het spelen? Of belangrijker nog; geef jij ruimte aan het spelende kind?

Bij Sportivate besteden wij hier dagelijks tijd aan. Spelen komt aan bod in onze cursus, speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers op de groep.

Meer informatie over de cursus is op te vragen via bso@sportivate.nl