Sportivate Kinderspel

Van speel en beweegimpact in de buitenschoolse opvang naar speel en beweegimpact in de kinderopvang

Een leven lang spelen, voor jong en oud. Dus ook de 2-4 jarigen! Wij breiden ons aanbod uit en betrekken de peuters. Dit houdt in dat we niet alleen op de BSO impact blijven maken maar ook op het KDV. Hiervoor hebben wij kinderspel ontwikkeld.

 Kinderspel

Wij hebben het spelen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kinderspel genoemd. Een benaming die past bij de leeftijd en waarop wij een dusdanige impact kunnen maken, dat spelen een leven lang kinderspel kan zijn voor deze kinderen.

Wij hebben meerdere constructies binnen kinderspel. De activiteiten en thema’s zijn veelal hetzelfde binnen de verschillende constructies. Wij leggen ze hieronder uit.

  1. Cursus kinderspel voor pedagogisch medewerkers. Wij gaan in een serie van 6 lessen binnen een zelf uitgekozen thema aan de slag met de groep peuters en betrekken hier direct de pedagogisch medewerkers bij. De peuters zullen dit aanbod heerlijk vinden en zich veilig voelen doordat de pedagogisch medewerkers van hun eigen groep ook aanwezig zijn en meedoen. De pedagogisch medewerkers worden betrokken in deze serie en gaan zichzelf aanleren hóe je nou tot spel komt met de kinderen. Wij laten achteraf alle materialen achter die nodig zijn om de geleerde spellen nogmaals te spelen. Een duurzame cursus dus.
  2. Kinderspel als peuteropvang. Tekort aan personeel? Huur een sportivator in. Wij komen niet alleen de pedagogisch medewerker op de groep versterken. Wij komen altijd met een spelend en bewegend aanbod voor de kinderen. Wij gebruiken hier onze uitgewerkte thema’s voor. Wij zijn beschikbaar tussen 08:30 uur en 11:30 uur. In overleg kunnen wij soms langer blijven.

Wil je meer weten, we komen graag langs om dit verder toe te lichten!

mail naar bso@sportivate.nl