Sportivate-Ingesprekmet

Naam: Leerlingen van groep 6 met juf Ilse en juf Barbara
School: School OBS de Border
Functie: Leerlingen / leerkrachten

Wanneer zijn jullie begonnen met de speel- en beweegpauze?

In 2019 zijn we begonnen met 2x per week Sportivate in de ochtendpauze voor groep 3 t/m 8. Na de lockdown van dit schooljaar hebben we iedere dag voor elke klas een Sportivate moment.

Hoe bevalt de speel- en beweegpauze?

Erg goed! De leerlingen vervelen zich niet meer. Heel vaak spelen de leerlingen mee met Sportivate. Soms komen leerlingen nu ook zelf met ideeën die ze delen met de Sportivator of vragen om materiaal voor een spel voor de volgende keer dat de Sportivator er is. Ook in de pauze waar geen Sportivator is, weten de leerlingen zich nu veel beter te vermaken en spelen ze zelfstandig de spellen die ze geleerd hebben. Fijn dat de leerlingen altijd mogen kiezen of ze mogen meedoen; niets moet, alles mag!

Hoe vinden de kinderen de pauze?

Leerlingen: Leuk, maar wel altijd te kort.
Leerkrachten: Ze balen als de pauze “zo snel” weer voorbij is. Ze kijken ook echt uit naar de pauze met Sportivate.

Is er veel verandert sinds de start van de speel- en beweegpauze?

Leerlingen: Ja, nu hoef je niet alles zelf te bedenken. Er zijn nu veel meer spelletjes, we spelen nu veel meer met elkaar samen. En we leren nieuwe dingen en leren afspraken te maken. Ook maken we samen variaties op spelletjes.
Leerkrachten: Ja. Ze kunnen nu zelf spellen bedenken. Ze vervelen zich niet meer. Alle leerlingen worden betrokken. Een leerling die even treurig alleen loopt wordt meteen betrokken bij een spel of gevraagd welk spel hij of zij zou willen spelen. Er is ook minder conflict op het plein.

Kunt u een mooi moment beschrijven tijdens één van deze pauzes?

Leerlingen: Dat we met spelen heel erg kunnen lachen, bijvoorbeeld bij politie en boefje. Dat we kunnen kickboksen. We leren steeds meer spelletjes.
Leerkracht: Er zat een leerling treurig op een steen, Sportivator gaat ernaast zitten en vraagt hoe hij deze leerling kan opvrolijken. “Welk spel vind jij leuk?” De leerling weet niks. Sportivator stelt wat voor en uiteindelijk staat bijna de hele klas mee te doen met het spel wat de niet-meer-treurige-leerling leuk vindt.
Leerlingen hebben aan mij als leerkracht gevraagd om een touw en een ring te kopen, zodat ze in de pauze als Sportivate er niet is, te kunnen slingeren en springen over het touw.

Zou u de speel- en beweegpauze aanraden voor andere scholen, zo ja waarom?

Absoluut! Kinderen bewegen nu, betrekken elkaar meer in het spel, vervelen zich niet en weten dat je buiten ook leuke activiteiten kan ondernemen met elkaar. Er is daardoor veel minder ruimte voor conflict en ze leren omgaan met sportief spel, zonder altijd te moeten winnen.

Hoe vaak in de week Sportivate:

Leerlingen: drie keer in de week vinden wij genoeg. Dan hebben we nog 2 dagen in de week om zelf plannen te maken en als we gym hebben dan komen we niet naar het plein in de tweede pauze.