Speel-en-Beweeg-Pauze HEADER

De vijf speel en beweegstappen op het plein

speel en beweegpauze Stap 1 en 2
[vc_video link=”https://youtu.be/mxEUqOhMinM” el_width=”70″ align=”center”]

Stap 1

Stap één vind plaats tussen de organisatie Sportivate en een school. De school kampt met een probleem “ er wordt te weinig gespeeld”. Het spelen klinkt onbekend voor de organisatie, wellicht is het in het verleden wel door weinig prioriteit teruggedrongen. De huidige situatie “frozen” en vrij passief. Er is op speel gebied een behoefde aan een katalysator om het riviertje weer te doen laten stromen.

Stap 2

Sportivate en de dergelijke schoolorganisatie zijn tot de conclusie gekomen dat de
katalysator ingezet gaat worden. Sportivate gaat hiervoor zorgen en komt met een speelse, te energieke in het rood geklede Pietje Bel op het schoolplein. Pietje Bel gaat met een grote glimlach de boel in vuur en vlam zetten en middels speelsheid chaos en beweging creëren. Persoonlijk contact maken is hierin het
belangrijkste.

speel en beweegpauze Stap 3 en 4

Stap 3

Na de chaos waarbij de groep tot beweging is gekomen moeten de spelregels tot uitvoering gaan komen. De veiligheid en structuur moet de overhand gaan krijgen waarbij niet 20% van de groep tot spel komt maar de gewenste 70-80%. Om dit te bereiken zal het spelaanbod moeten gaan differentiëren, moet de opstelling op het speelveld duidelijk zijn en is spel continuïteit voor een groep en ieder individu mogelijk zijn. Het persoonlijk contact moet hierin gaan resulteren in het geliefde, veilige en vertrouwde gevoel die de kinderen bij een Sportivator hebben.

Stap 4

Het proces is daar waar de “grote kinderen” en stapje achteruit gaan doen.
De veiligheid en structuur is voor zowel de sportivator als de school dan wel Sportivate merkbaar onder de kinderen en de schijnwerper kan zich gecontroleerd gaan bewegen van de sportivator naar de kinderen. Er worden Junior Sportivators opgeleid die de Sportivator gaan ondersteunen in zijn speel en beweegwerkzaamheden op het plein. De kerntaak van de sportivator zal naast het faciliteren ook controleren en ondersteunen gaan worden. De training van de Junior Sportivators wordt gegeven door een gediplomeerd Junior Sportivator cursist.

speel en beweegpauze Stap 5

Stap 5

Door het “Kleiner groeien” is de Sportivator naast de Juniors gaan staan en is het controleren gelijk aan het faciliteren. Het faciliteren is mogelijk door het opnemen van de Spelkist. De sportivator hoeft nog maar met een minimaal aantal interventies te dealen en kan eigenlijk boven de materie gaan staan. Hierin is de persoonlijke groei van de sportivator noodzakelijk. We zullen nu eerder spreken van Train de trainer en de focus gaat nu echt liggen op de omgang van de kinderen. Het is aan de “grote kinderen” om ruimte te geven aan het spelen en bewegen en daarin mee te participeren. Het stimuleren, motiveren en activeren van de kinderen is niet meer
nodig.

Speel en Beweeg pauze bij jou op school? Laat hier je gegevens achter:  [honeypot contactform]

  Junior Sportivator

  De Junior Sportivator is een lopend project op basisscholen. Wij vullen hier de Speel Beweeg Pauze in waarbij wij de kinderen op het schoolplein weer in beweging zetten vanuit veiligheid en structuur. Kinderen spelen namelijk steeds minder vanuit zichzelf. Volgens ons omdat volwassenen zich teveel met de wereld van het kind bemoeien. Daarom is ons ultieme doel: Het kind zijn beweegruimte terug geven. Dan komt het spelen vanzelf. En daar dient het Junior Sportivator programma toe.

  Wat en waarom?

  Junior Sportivators zijn kinderen die een opleiding krijgen in het samen spelen. Zij solliciteren hier zelf op. Op de scholen waar wij tot nu toe geweest zijn is er een respons van 90%+, dit toont de intrinsieke motivatie van kinderen, in sommige klassen zijn er zelfs 100% scores. Wij kiezen de kinderen, in overleg met school/docenten, niet op basis van atletische vaardigheden maar vanuit pedagogische waarde. Het is niet de beste sporter die opgeleid wordt, maar juist iemand die wel een extra zetje kan gebruiken. Een Junior Sportivator is dus geen expert in spelen, de snelste, sterkste of slimste, maar een expert in samen spelen. Daarnaast hopen wij kinderen, die weinig zelfvertrouwen hebben of het spannend vinden om voor een groep te staan, sociaal emotioneel te ontwikkelen. Wij kiezen heel specifiek voor kinderen omdat wij geloven dat je het beste leert van de mensen waar je het meest mee omgaat. Dus willen wij kinderen van kinderen laten leren. Junior Sportivators.

  Hoeveel?

  Wij brengen ongeveer 20.000 kinderen per week in beweging dankzij de Speel Beweeg Pauze van Sportivate. Wij doen dit geheel vanuit intrinsieke motivatie van de scholen, kinderen en onze Sportivators. Dit betekent dat de kosten voor het traject gedragen worden vanuit de scholen. Het programma is dus niet afhankelijk van deze aanvraag, het is een lopend en succesvol programma waarbij wij jullie vragen ons en de scholen te helpen een diepte investering te realiseren om zo het programma nog verder te ontwikkelen zodat wij de financiële ruimte en rust hebben ons te blijven inzetten.

  Stimuleren, activeren en motiveren

  Een Sportivator stimuleert, activeert en motiveert een ander om in beweging te komen. Een Sportivator is een rolmodel die anderen moet inspireren. Betrokken in de wijk, actief in het aanbieden van beweeg activiteiten die aansluiten bij de vraag.
  Tijdens onze activiteiten zijn wij bezig om nieuwe junior Sportivators op te leiden. Dit doen wij door de junior Sportivators tijdens activiteiten meer verantwoordelijkheden te geven dan andere kinderen. Daarnaast zijn de junior Sportivators onze ambassadeurs! De junior Sportivators gaan met ons aan de slag om activiteiten op het schoolplein te organiseren waarin zij hun geleerde vaardigheden gaan uitvoeren.

  Een junior Sportivator word je niet zomaar. Het is belangrijk dat je intrinsieke motivatie toont tijdens de verschillende activiteiten. Daarnaast is het belangrijk dat je een voorbeeld bent of wilt zijn voor andere deelnemers en als je de activiteiten bezoekt, je daarbij aan de regels houdt en verantwoordelijkheden pakt.
  Een junior Sportivator hoeft niet perse op te vallen door zijn sportieve prestaties, maar meer door zijn gedrag en manier van doen.

  Doel Junior Sportivators

  1. Ervaring opdoen voor kids, die een connectie hebben met bewegen en begeleiden.
  2. Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, oftewel  maatschappelijk sociale, psychologische en pedagogische competenties, bij kids met een affiniteit voor bewegen.
  3. Het motiveren, activeren en stimuleren van verantwoordelijke, ondernemende, weerbare en zelfstandige mensen, die op het gebied van bewegen, maar ook zeker maatschappelijk een belangrijke rol kunnen gaan spelen in hun wijk.
  4. Talent verder ontwikkelen en de junior Sportivators als rolmodel voor de school laten fungeren.
  5. De kids moeten de beweegactiviteiten bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
  6. Kids uit groep 7 kennis laten maken met het junior Sportivators traject. Hierdoor hebben zij al enige kennis zodra zij in groep 8 komen.
  Tijdslijn Junior Sportivator

  Hoe ziet dit er concreet uit?

  De Junior Sportivators krijgen een opleidingstraject aangeboden van Sportivate. Deze Junior Sportivators bevinden zich op de basisscholen waar wij op dit moment de Speel en Beweeg Pauze uitvoeren. De afgelopen weken hebben wij mooi kunnen observeren hoe een individu zich manifesteert op het schoolplein. Hierbij letten we op o.a. omgang met andere kinderen, inzet tijdens activiteiten en sociale vaardigheden.

  1. In eerste instantie zullen alle leerlingen uit de groepen 7 met ons het schoolplein opgaan en ervaren hoe het is om Junior Sportivator te zijn. Wij kiezen specifiek voor deze groep omdat ze én een belangrijke rol hebben als ‘één na oudste’ klas op het plein en ze de aangeleerde vaardigheden mee kunnen nemen naar het nieuwe schooljaar waarin ze nog een half jaar fungeren als voorbeeld voor de nieuwe Junior Sportivator.
   Dit traject starten we met een inschrijflijst in alle groepen 7, zodat iedereen de kans krijgt om deel te kunnen nemen aan het traject (of kinderen gaan zich op een creatieve manier aanmelden). Hier kunnen de leerlingen zich inschrijven om een activiteit mee te draaien op het schoolplein. Zij worden altijd begeleid door een professional van Sportivate op het schoolplein. De Junior Sportivators krijgen een hesje van ons waardoor ze herkenbaar zijn als Junior Sportivator.
  2. Na dit traject, wat direct start, hebben wij een mooie observatie kunnen doen en zijn alle potentiële Junior Sportivators aan de beurt geweest. Vanuit hier maken wij, in nauwe samenwerking met de school en betrokkenen (denk aan BuurtSpeelCoach) een selectie. Zij krijgen vanaf dan een korte opleiding aangeboden van Sportivate. Voorafgaand gaan wij dan 1 uur de gymzaal in, om ze alle benodigde skills aan te leren die ze nodig hebben bij het ondersteunen van de pleinactiviteiten (training 1). In de training wordt kort besproken wat de kinderen de komende periode gaan leren en staat plezier voorop. Zij ontvangen na training 1, ook een Sportivate Plein Start-certificaat.
  3. Na deze training komt de uitvoeringsfase waarin de Junior Sportivators vooral veel gaan doen en beleven in een blok van twee keer 6 weken. Zo zullen ze wekelijks betrokken zijn bij het begeleiden van beweeg activiteiten op het plein. Hierin worden ze uiteraard elke week ondersteunt door de Sportivator en stagiaire. Na blok 1, start blok 2. Blok 2 start uiteraard ook met training 2 gevolgd door weer een blok van 6 weken.
  4. Bij de tweede training (zie trainingsformulier) zullen wij ervaringen met elkaar gaan uitwisselen. Wat gaat er heel goed, maar ook hetgeen dat ieder individu moeilijk vindt. Lost iedereen op dezelfde manier conflicten op? Werken de kinderen goed samen tijdens de activiteiten?  Daarnaast gaat iedereen een activiteit zelf bedenken (creatief) en dit aan de groep uitleggen (presenteren).  Ook bereiden wij ons voor op de komende 6 weken. Wie gaat er met een ideeënlijst de klassen rond, om nieuwe ideeën van kinderen uit te werken (presenteren)?
  5. Na deze 6 weken op het plein, ontvangen de Junior Sportivators hun Junior Sportivator Diploma en zijn zij officieel Junior Sportivator.

  Interesse in het Junior Sportivator traject!   [honeypot contactform]

   Speelkist banner

   De Speelkist

   De speelkist kan ingezet worden bij verschillende school activiteiten. Op deze manier is de speelkist multifunctioneel inzetbaar en hebben dus veel leerlingen plezier van het beweeg aanbod.

   Pauze

   De spellen uit de speelkist zijn goed te spelen tijdens pauze momenten. Door de heldere instructie kaarten (speelkaarten) is het voor een juf/meester/pleinwacht óf leerling (Junior Sportivator) erg makkelijk om een spel klaar te zetten, te spelen en weer op te ruimen. De spellen zijn voor iedereen toegankelijk en dragen bij aan een uitdagende en dynamische pauze, ook als Sportivate er niet is.

   Sport & Speldag

   De speelkist kan ook bijdragen bij een sportieve dag. De spellen kunnen dan in circuit vorm klaargezet worden door de organisatie en eventueel aangevuld worden met eigen activiteiten of materialen van school zelf. Doordat de spellen zorgvuldig zijn gekozen staan ze garant voor langdurig speel plezier, kinderen kunnen deze spellen dus ook goed volhouden. Ook kan een klas die even lekker naar buiten wilt de spelen uit de kist reserveren om zo snel tot spel te komen zonder eindeloos te belanden in een pot voetbal.

   Gymlessen

   Ook is de kist een mooie aanvulling op de gymlessen. Zo kunnen de gymlessen makkelijk naar buiten worden verplaatst en wordt het voor een ieder makkelijker om sport en spel aan te bieden. De beweeg drempel wordt een stuk lager. Daarnaast zijn er mooie verbindingen te maken met bestaande gymdocenten die het aanbod in de gymles terug kunnen laten komen voor herkenning, of de speelkist gebruiken voor uitbreiding en uitdaging op het bestaande aanbod. Win-win dus.

   Sportivate Speelkist

   Inhoud Speelkist

   De speelkist is robuust en kan tegen een stootje. Ook kan hij gemakkelijk op slot waardoor er controle is op de uitleen van de materialen. Hij is niet makkelijk te verplaatsen, zo voorkomen we dat de kist overal neer wordt gezet en er materialen kwijt raken. Wil je hem wel mobiel maken? Geen probleem hier hebben wij ook een goedkope oplossing voor. De Speelkist basis bestaat uit het volgende:

   Materiaal

   • Toverkoord
   • Hoedjes
   • Stoepkrijt
   • Touwspringtouwen klein
   • Touwspringtouw groot
   • Roze zachte ballen
   • Hesjes diverse kleuren
   • Tennisballen
   • Stopwatch
   • Werpringen zacht
   • Dobbelstenen zacht
   • Pittenzakken
   • Eieren nep
   • Lepels
   • Frisbees soft
   • Slagbal set
   • Voetballen
   • Mini ballen zacht

   Speelkaarten

   De speelkaarten zorgen ervoor dat leerlingen gericht en snel tot spel kunnen komen. Deze zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten goed te gebruiken. Op sommige scholen komen er geen leerkrachten aan te pas en zijn de leerlingen (gr 7/8) verantwoordelijk voor verhuur/uitleen/gebruik en dit maakt de Speelkist uniek.

   De speelkaarten zijn altijd te gebruiken in combinatie met bestaande materialen. Standaard zitten er 20 speelkaarten bij de basis kit, deze zijn in overleg goed uit te breiden.

   Ook is er de mogelijkheid voor een maandelijkse speelkaart update. Wij voorzien de kist dan van nieuwe speelkaarten.

   Instructie team

   We kennen allemaal de kisten of kliko’s die je zelf samen stelt, of een complete set die je op internet koopt. Al deze pakketten hebben vaak wel een aantal grote nadelen. De materialen worden niet juist gebruikt door de leerlingen en ook is de helft van de spullen na een maand zoek op kapot. Dat weten wij te voorkomen met onze team instructie. De Speelkist is dan ook niet te koop zonder deze instructie. Één van onze Sportivators neemt in een workshop van 1,5 – 2 uur het gehele team mee in de werkwijze van de Speelkist. Zo laten wij de mogelijkheden zien, leggen wij de speelkaarten uit maar laten we vooral zien hoe deze speelkist beheerd kan worden zonder grote inspanning van de leerkrachten. Wij garanderen niet dat er nooit iets kapot gaat of kwijt raakt, wel garanderen wij een bepaalde verantwoordelijkheid die breed gedragen wordt, en start bij de leerlingen.

   Uitbreiding

   De basis kist is vrij compleet en staat garant voor jarenlang beweeg plezier. Het zal absoluut bijdragen aan een positief beweeg klimaat. Wel willen wij de scholen de mogelijkheid bieden om de Basis kist aan te vullen met specifieke beweeg pakketten. Voor alle uitbreidingen gelden dezelfde voorwaarden en regels. Elk pakket is voorzien van materiaal, speelkaarten en eventuele instructie. De uitbreidingen die nu beschikbaar zijn:

   Speelkist uitleg
   • Slagspelen. Een pakket vol bekende en verrassende slag spelen. Van slagbal naar tennis en van handjes bal naar badminspel.

    

   • Ren/Dans/Spring spelen. Inclusief muziekbox voor urenlang speel plezier. Leer samen gave dansjes, leer hoe je springen en rennen kan combineren met uitdagende spelletjes en laat je lekker gaan.

    

   • Plein spelen. Perfecte spelletjes voor op het plein. Hiermee kan een klas binnen 5 minuten buiten tot spel komen en even de nodige beweging opdoen zodat ze weer energie hebben voor de theorie.

    

   • Bal/Mik spelen. Super uitdagende spellen waarbij je leert mikken, schieten, gooien, vangen en samenwerken. Ook heel leuk om in kleine groepjes, of zelfs in je eentje te doen.

    

   • Bewegend leren. Wat ons betreft voor elke school onmisbaar!! Wij weten allemaal hoe goed het is om leren af en toe buiten te doen. Dit pakket zorgt ervoor dat je leren en bewegen heel snel en makkelijk met elkaar kan combineren. Bewegend taal, bewegend rekenen of bewegend lezen leren, het kan allemaal. Wat dat oplevert? Google maar even op bewegend leren en laat je inspireren.

   De Speelkist bij jou op school? Laat hier je gegevens achter:    [honeypot contactform]

    Spellen die wij spelen!

    Jachtseizoen  |  Verstoppertje  |  Dennis the Mennis  |  Ballenroof  |  Mission Impossible  |  James Bond  |  Gifbal     Ballenregen  |  Stop de Bom  |  Pittenzak gooien  |  Stoepranden  |  Cubbs  |  Politie en boefje met geheimen verlossers     Capture the flag  |  Tik tak boom  |  Fred de frisbee  |  Zalm mug beer  |   Levend steen papier schaar  |  Levend Stratego  |  Wipeout  |  Kat & muis  |  Mario en Luigi.


    Sportivate. Alle rechten voorbehouden. | scholen@sportivate.nl | 06 18 85 64 19

    Sportivate Spelregels