Sportivate-BLOG

Een organisatie moet;

 • Innovatief zijn
 • Flexibel zijn
 • Kwaliteit leveren
 • Werknemers onderhouden
 • Structuur aanbrengen
 • Geld verdienen
 • Samenwerken

Een leider moet;

 • Het goede voorbeeld geven
 • Altijd aan staan
 • Erbovenop zitten
 • Vooruit kijken
 • Overzicht bewaken
 • Een team samenstellen
 • Presteren
 • Kunnen delegeren

Een ouder moet;

 • Het kind naar school sturen
 • Geld verdienen of krijgen
 • Koken
 • Sporten
 • Sociale contacten onderhouden
 • Er goed uit zien
 • Boodschappen regelen
 • Voorzien in onderdak

Een kind moet;

 • Naar school
 • Naar de kinderopvang
 • Naar de sportvereniging
 • Naar de scouting
 • Zitten, veel zitten
 • Luisteren, veel luisteren
 • Leren, veel leren
 • Toetsen maken
 • Zo goed mogelijk presteren
 • Lief zijn
 • Niet afwijken van de “norm”

Wat een lijst hé?

We moeten zo ontzettend veel dat je haast zal vergeten wat je allemaal mag. Hoe zou de wereld eruit zien als we van moeten naar mogen zouden gaan? Je mag werken, je mag presteren, je mag afwijken, je mag vooruit kijken, je mag zitten, je mag staan, je mag jezelf zijn.

Juist in deze tijd merken we aan alles om ons heen dat het vele moeten ons letterlijk en figuurlijk opbreekt. We moeten thuis zitten, we moeten digitaal lessen volgen of inchecken met collega’s. We moeten tegen onze vrienden zeggen, ik ruik je voorlopig even niet van dichtbij. We moeten tegen de mensen om ons heen zeggen, ik raak je even niet aan. We moeten tegen onze teamgenoten zeggen misschien tot ooit als ik een spuit in mijn reet heb gehad, we moeten onze biertjes in de kroeg laten staan, we moeten onze lunch op het terras voorlopig vergeten, wij moeten onze bedrijven voor onze ogen zien zinken, wij moeten onze lust en liefde inhouden of wegstoppen. We moeten met veel zaken rekening houden, we moeten luisteren en heel goed luisteren anders zullen we nooit meer iets mogen.

Kijk, moeten heeft heus positieve kanten en laten we dankbaar zijn dat er sommige zaken nou eenmaal moeten. Anders ontstaat er complete chaos. Maar staan moeten en mogen nog wel met elkaar in verhouding. Moeten brengt druk, verantwoordelijkheid en prestatiedrang met zich mee terwijl mogen vaak plezier, ontspanning, creativiteit en energie met zich meebrengt.

Hoeveel tijd op een dag moet jij dingen doen? Van je baas, van je man/vrouw, van je kind, van je trainer, van je coach, van je therapeut, van de media, van de overheid of van jezelf. Sta hier eens bij stil en maak eens een lijst van alle zaken die jij op een dag moet doen…

Gelukt? Wat vond je zelf van die lijst, valt het mee of valt het tegen? Hetzelfde wil ik je graag vragen voor je “mag” zaken. Wat mag jij elke dag doen van jezelf, van je man/vrouw, van je kind, van je trainer of van iemand anders en noteer dat eens op een andere lijst.

Hetzelfde lijstje zou je eens kunnen maken met je kind, de resultaten bieden een mooie basis voor een gaaf gesprek.

Persoonlijk geloof ik erin dat je bepaalde zaken nou eenmaal moet doen voordat je iets mag doen. Ook ben ik er een groot voorstander van dat jij invloed mag hebben, al van jongs af aan, op hetgeen je moet en mag doen. Je moet niet perse de HAVO halen, je moet wel 5 dagen in de week aanwezig zijn in een gebouw wat we een school noemen om te ervaren, experimenteren, ontwikkelen en om te leren wat er bij jou past.

Van moeten naar mogen is vaak een keuze, je kan er bijna altijd voor kiezen of je iets moet of iets mag. Op latere leeftijd is het soms alleen een kwestie van een mindset. “Pffff ik moet dat veld weer op om te trainen vs ik ben dankbaar dat ik gezond genoeg ben om weer lekker dat veld op te mogen”

Wel zorgt ons huidige systeem ervoor dat het mogen vaak ondergeschikt raakt aan het moeten. Je MOET eerst je huiswerk afmaken voordat je MAG buitenspelen. Je MOET eerst je cito toets maken voordat je MAG spelen in de poppenhoek. Zo zijn er natuurlijk nog 1001 voorbeelden te geven. In het kort, je moet eerst presteren voor je iets mag doen.

Mijn kinderen maken geen huiswerk, dat is gewoon een keuze die je kan maken. Mijn kinderen spelen elke dag buiten met vriendjes en andere kinderen uit de buurt, dat is gewoon een keuze die je mag maken. Mijn kinderen gaan vanaf 6 jaar alleen naar school, dat is gewoon een keuze die je kan maken.
Dit maakt mijn kinderen of mijzelf niet beter, niet slimmer of niet knapper dan andere kinderen. Iedereen maakt zijn eigen keuzes en ontwikkelt op zijn of haar manier.

Wel bewaak ik wekelijks de balans tussen moeten en mogen, bij mijn kinderen, bij mij zelf en bij onze organisatie Sportivate. Daar is het een interessante balans, wij moeten presteren om ervoor te zorgen dat kinderen meer mogen. Wij moeten onze doelen halen om beweeg impact te mogen blijven maken. Wij moeten ervoor zorgen dat kinderen weer mogen bewegen. Wij moeten ervoor zorgen dat ouders, docenten en pedagogisch medewerkers het belang inzien zodat zij mogen genieten van alle energie en groei die ontstaan.

Een gave balans dus en nog lang niet uitgespeeld.

 

Jelte Bakker

Sportivate-MoetenvsMogen