Junior Sportivator

Junior Sportivator

Wat en waarom?

Junior Sportivators zijn kinderen die een opleiding krijgen in het samen spelen. Zij solliciteren hier zelf op. Op de scholen waar wij tot nu toe geweest zijn is er een respons van 90%+, dit toont de intrinsieke motivatie van kinderen, in sommige klassen zijn er zelfs 100% scores. Wij kiezen de kinderen, in overleg met school/docenten, niet op basis van atletische vaardigheden maar vanuit pedagogische waarde. Het is niet de beste sporter die opgeleid wordt, maar juist iemand die wel een extra zetje kan gebruiken. Een Junior Sportivator is dus geen expert in spelen, de snelste, sterkste of slimste, maar een expert in samen spelen. Daarnaast hopen wij kinderen, die weinig zelfvertrouwen hebben of het spannend vinden om voor een groep te staan, sociaal emotioneel te ontwikkelen. Wij kiezen heel specifiek voor kinderen omdat wij geloven dat je het beste leert van de mensen waar je het meest mee omgaat. Dus willen wij kinderen van kinderen laten leren. Junior Sportivators.

Hoeveel?

Wij brengen ongeveer 20.000 kinderen per week in beweging dankzij de Speel Beweeg Pauze van Sportivate. Wij doen dit geheel vanuit intrinsieke motivatie van de scholen, kinderen en onze Sportivators. Dit betekent dat de kosten voor het traject gedragen worden vanuit de scholen. Het programma is dus niet afhankelijk van deze aanvraag, het is een lopend en succesvol programma waarbij wij jullie vragen ons en de scholen te helpen een diepte investering te realiseren om zo het programma nog verder te ontwikkelen zodat wij de financiële ruimte en rust hebben ons te blijven inzetten.

Stimuleren, activeren en motiveren

Een Sportivator stimuleert, activeert en motiveert een ander om in beweging te komen. Een Sportivator is een rolmodel die anderen moet inspireren. Betrokken in de wijk, actief in het aanbieden van beweeg activiteiten die aansluiten bij de vraag.
Tijdens onze activiteiten zijn wij bezig om nieuwe junior Sportivators op te leiden. Dit doen wij door de junior Sportivators tijdens activiteiten meer verantwoordelijkheden te geven dan andere kinderen. Daarnaast zijn de junior Sportivators onze ambassadeurs! De junior Sportivators gaan met ons aan de slag om activiteiten op het schoolplein te organiseren waarin zij hun geleerde vaardigheden gaan uitvoeren.

Een junior Sportivator word je niet zomaar. Het is belangrijk dat je intrinsieke motivatie toont tijdens de verschillende activiteiten. Daarnaast is het belangrijk dat je een voorbeeld bent of wilt zijn voor andere deelnemers en als je de activiteiten bezoekt, je daarbij aan de regels houdt en verantwoordelijkheden pakt.
Een junior Sportivator hoeft niet perse op te vallen door zijn sportieve prestaties, maar meer door zijn gedrag en manier van doen.

Doel Junior Sportivators

 1. Ervaring opdoen voor kids, die een connectie hebben met bewegen en begeleiden.
 2. Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, oftewel  maatschappelijk sociale, psychologische en pedagogische competenties, bij kids met een affiniteit voor bewegen.
 3. Het motiveren, activeren en stimuleren van verantwoordelijke, ondernemende, weerbare en zelfstandige mensen, die op het gebied van bewegen, maar ook zeker maatschappelijk een belangrijke rol kunnen gaan spelen in hun wijk.
 4. Talent verder ontwikkelen en de junior Sportivators als rolmodel voor de school laten fungeren.
 5. De kids moeten de beweegactiviteiten bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
 6. Kids uit groep 7 kennis laten maken met het junior Sportivators traject. Hierdoor hebben zij al enige kennis zodra zij in groep 8 komen.
Tijdslijn Junior Sportivator

Hoe ziet dit er concreet uit?

De Junior Sportivators krijgen een opleidingstraject aangeboden van Sportivate. Deze Junior Sportivators bevinden zich op de basisscholen waar wij op dit moment de Speel en Beweeg Pauze uitvoeren. De afgelopen weken hebben wij mooi kunnen observeren hoe een individu zich manifesteert op het schoolplein. Hierbij letten we op o.a. omgang met andere kinderen, inzet tijdens activiteiten en sociale vaardigheden.

 1. In eerste instantie zullen alle leerlingen uit de groepen 7 met ons het schoolplein opgaan en ervaren hoe het is om Junior Sportivator te zijn. Wij kiezen specifiek voor deze groep omdat ze én een belangrijke rol hebben als ‘één na oudste’ klas op het plein en ze de aangeleerde vaardigheden mee kunnen nemen naar het nieuwe schooljaar waarin ze nog een half jaar fungeren als voorbeeld voor de nieuwe Junior Sportivator.
  Dit traject starten we met een inschrijflijst in alle groepen 7, zodat iedereen de kans krijgt om deel te kunnen nemen aan het traject (of kinderen gaan zich op een creatieve manier aanmelden). Hier kunnen de leerlingen zich inschrijven om een activiteit mee te draaien op het schoolplein. Zij worden altijd begeleid door een professional van Sportivate op het schoolplein. De Junior Sportivators krijgen een hesje van ons waardoor ze herkenbaar zijn als Junior Sportivator.
 2. Na dit traject, wat direct start, hebben wij een mooie observatie kunnen doen en zijn alle potentiële Junior Sportivators aan de beurt geweest. Vanuit hier maken wij, in nauwe samenwerking met de school en betrokkenen (denk aan BuurtSpeelCoach) een selectie. Zij krijgen vanaf dan een korte opleiding aangeboden van Sportivate. Voorafgaand gaan wij dan 1 uur de gymzaal in, om ze alle benodigde skills aan te leren die ze nodig hebben bij het ondersteunen van de pleinactiviteiten (training 1). In de training wordt kort besproken wat de kinderen de komende periode gaan leren en staat plezier voorop. Zij ontvangen na training 1, ook een Sportivate Plein Start-certificaat.
 3. Na deze training komt de uitvoeringsfase waarin de Junior Sportivators vooral veel gaan doen en beleven in een blok van twee keer 6 weken. Zo zullen ze wekelijks betrokken zijn bij het begeleiden van beweeg activiteiten op het plein. Hierin worden ze uiteraard elke week ondersteunt door de Sportivator en stagiaire. Na blok 1, start blok 2. Blok 2 start uiteraard ook met training 2 gevolgd door weer een blok van 6 weken.
 4. Bij de tweede training (zie trainingsformulier) zullen wij ervaringen met elkaar gaan uitwisselen. Wat gaat er heel goed, maar ook hetgeen dat ieder individu moeilijk vindt. Lost iedereen op dezelfde manier conflicten op? Werken de kinderen goed samen tijdens de activiteiten?  Daarnaast gaat iedereen een activiteit zelf bedenken (creatief) en dit aan de groep uitleggen (presenteren).  Ook bereiden wij ons voor op de komende 6 weken. Wie gaat er met een ideeënlijst de klassen rond, om nieuwe ideeën van kinderen uit te werken (presenteren)?
 5. Na deze 6 weken op het plein, ontvangen de Junior Sportivators hun Junior Sportivator Diploma en zijn zij officieel Junior Sportivator.

Interesse in het Junior Sportivator traject!