De Sportivate Playground

Het is niet de vraag óf het er komt, maar wáár het komt in Amersfoort. De naam is er al: Sportivate Playground, ofwel de hele samenleving in één gebouw. Bedoeld voor jong en oud waarbij bewegen, spelen en ontwikkeling centraal staan.

Of er nergens een soortgelijk gebouw bestaat in Nederland waarin alle maatschappelijke stromingen samenvallen? Jelte Bakker (34) hoeft er nog geen seconde over na te denken. ,,Nee, nergens. Er zijn wel andere verzamelgebouwen, maar niet op deze schaal’’, zegt Bakker, die al enige jaren met zijn organisatie wekelijks duizenden kinderen beweeg- en speellessen geeft in ‘alle wijken in Amersfoort’.

Revolutionair

Noem het gerust iets revolutionairs, wat Sportivate voor ogen heeft. Er verrijst een multifunctioneel gebouw in de Keistad dat onder meer ruimte biedt aan sport, basisonderwijs, buitenschoolse opvang, beweeg- en speellessen, een werkplek voor bijvoorbeeld zzp’ers, workshops, muziekonderwijs en een plek om te ontspannen en te chillen. Een scala aan sportvelden rondom het gebouw maken het plaatje compleet. Bakker: ,,Een campus, die naam komt er misschien wel het dichtste bij.’’

Sportivate Playground belichaamt als het ware de visie die Bakker uitdraagt. ,,Wat hier gaat gebeuren, doen we al voor een flink deel in Amersfoort. Nu komt alles samen. Zie dit gebouw als mijn hoofd. Het zit er al jaren in en het moet er een keer uit.’’

De playground is naar zijn mening vooral uniek door de manier van werken en de drie pijlers ‘liefde’, ‘vertrouwen’ en ‘veiligheid’. ,,Het is een bijdrage aan een sociale en dynamische maatschappij waarin je kunt en mag zijn wie je bent. Nergens in Nederland worden mensen, jong en oud, op deze manier bij elkaar gebracht. Het is ons antwoord op de vraag die Nederland, en dus ook Amersfoort, al jaren stelt: hoe maken we bewegen écht onderdeel van ons leven? In deze omgeving lukt ons dat.’’

Sportivate PlaygroundOnderwijs

Behalve bewegen en spelen wordt onderwijs een speerpunt in Sportivate Playground. Niet dat Bakker met zijn organisatie een eigen vorm van onderwijs of kinderopvang realiseert; hij streeft juist naar een samenwerking van bestaande partijen. ,,Maar wij bepalen wel de spelregels’’, stelt Bakker vast. ,,We zijn ervan overtuigd dat elk kind baat heeft bij goed (bewegings)onderwijs, meer buitenspelen en minder op stoelen zitten. Hier liegen de cijfers niet over. Toch zijn er maar weinig scholen die de norm halen. Er zijn maar weinig scholen die een alternatief hebben voor 4,5 uur lang op een houten stoel zitten. Er zijn maar weinig scholen die buitenonderwijs echt implementeren. Er zijn maar weinig scholen die een maximum hanteren van 22 leerlingen. In de Sportivate Playground beloven we dit juist.’’

Dat Sportivate nadrukkelijk jong en oud gaat verbinden, heeft tot gevolg dat alles ‘laagdrempelig en toegankelijk wordt’. ,,Plezier, ontspanning en beleving zijn zaken die constant terugkomen in meerdere vormen. Een mooi voorbeeld dus van hoe het ook kan. Minder prestatiedruk, meer vrijheid en veel meer spelplezier voor jong en oud.’’

Locatie

Dé locatie voor dit allesomvattende complex is nog niet gevonden. Een paar plekken komen ervoor in aanmerking, al heeft Bakker wel een favoriete stek op het oog: sportpark Zielhorst. ,,Dat past perfect in het plaatje van Sportpark van de Toekomst.’’

Hoeveel het gaat kosten? ,,Nog geen idee. We moeten gaan praten met de gemeente en projectontwikkelaars. Kost het 10 miljoen, dan wordt het 10 miljoen en kost het 1 miljoen, dan wordt het 1 miljoen. Hoe dan ook, het komt er.’’