BuurtSpeelCoach

“Een paar weken geleden was er na schooltijd geen kind te bekennen op dit veld, nu spelen er wekelijks zo’n 30 kinderen uit te wijk met elkaar”

Dit zijn de woorden van Luuk Fugers, verantwoordelijk voor het BuurtSpeelCoach traject in de wijk Zielhorst. Samen met zijn collega’s, die in de andere wijken actief zijn, leidt hij kinderen op tot BuurtSpeelCoach in de Wijk.

HET TRAJECT

Kinderen zijn de baas van hun eigen speelclub. In het BuurtSpeelCoach Wijk traject leiden wij kinderen uit de wijk op om zelf activiteiten te organiseren NA schooltijd. Ze richten hun eigen club op. Iedereen krijgt de kans om zich aan te melden, hieruit kiezen wij samen met de scholen, maximaal 10 kinderen.
Kinderen krijgen 5 weken lang een training op een door ons gekozen locatie (dit is meestal in een school). Tijdens deze trainingen leren de kinderen om activiteiten te geven. Een club op te richten, veilig samen te spelen en vrienden/vriendinnen ontmoeten. Zij maken promotie voor de club en kinderen uit de wijk worden uitgenodigd om mee te spelen. Ieder traject wordt afgesloten met een eindevenement.

VRIJ SPEL

Wij vertrouwen kinderen en durven de ruimte te geven om spelenderwijs te ontdekken. Hierdoor komen kinderen vanuit hun eigen kracht tot samenspel en leren zij van elkaar. Dat leidt tot meer spelplezier, vrij spel en meer kinderen in beweging.

IMPACT IN DE WIJK

Scholen en partners van de wijk sluiten zich aan bij dit traject. Gemiddeld spelen er 30 tot 50 kinderen mee per activiteit. Het mooiste resultaat is behaald op het eindevenement in de wijk Randenbroek. Hierbij kwamen 107 kinderen verstoppertje spelen in de Caeciliaschool. Het aantal wijken blijft groeien. Momenteel draaien wij dit traject in de volgende wijken: Randenbroek, Kattenbroek,  Zielhorst, Schothorst, Nieuwland en Vathorst.

Heb je interesse in een training BuurtSpeelCoach in jou wijk vul dan het formulier in.
Of neem voor meer informatie contact op met Yannick via yannick@sportivate.nl

interesse in BuurtSpeelCoach?


Sportivate. Alle rechten voorbehouden. | yannick@sportivate.nl | 06 38 74 79 73